Nilocin Vorte Pen

Vorter

Vorter er lokale vækster i huden forårsaget af den humane papillomavirus (HPV). Der eksister forskellige typer af vorter. Vorterne optræder alene eller i klynger på hænder, fødder, krop, arme og ben. Vorter er en smitsom sygdom og spredes ved at hud kommer i kontakt med virus. 

 

Hvordan virker Nilocin Vorte Pen?

Nilocin® vorte behandling er et CE mærket medicinsk udstyr. Pakningen indeholder en applikator-pen samt en indlægsseddel. Applikator-pennen er designet til brug direkte på vorten og indeholder 3 ml., tilstrækkeligt til minimum 220 applikationer. Ved brug absorberes Nilocin® straks ned i vorten. Pennen indeholder en keratolytisk forbindelse som lokalt nedbryder og udtørrer væv, og dermed elimineres vorten. Nilocin® kan benyttes til behandling af børn ned til 4 år.

 

Hvordan bruges Nilocin Vorte Pen?

Det anbefales at blødgøre vorten i lunket vand i minimum 5 minutter inden behandlingen. Såfremt vorten er dækket af hård hud, kan vorten forsigtigt skrabes på overfladen. Den hårde hud fjernes forsigtigt. Fil ikke på vorten. Børn bør behandles af en voksen.

 
1. Fjern hætten fra Nilocin® pennen.

2. Vorten masseres forsigtigt med tippen af pennen i 20 sekunder. Behandlingen trænger straks ned i vorten. Hele overfalden af vorten skal behandles. Undgå kontakt med den sunde omgivende hud. Hætten påsættes omhyggeligt efter brug.

3. Behandl 3 gange ugentligt i op til 6 uger. Der behandles hver anden.dag. Hold herefter 2 dages pause - hvorefter denne behandlingscyklus kan genoptages, indtil vorten er væk. Det anbefalede antal applikationer må ikke overskrides.

Nilocin® Pennen leverer en lille mængde farveløs ætsende væske. Er du i tvivl om pennen er tør, presses tippen let mod absorberende papir. og der fremkommer et vådt mærke Opstår der ubehag eller smede stoppes appliceringen. Opstår der en sviden eller brændende fornemmelse, eller er behandlingen ved et uheld appliceret på den sunde omgivende hud, skylles med koldt vand.

 

Bivirkninger

Det er VIGTIGT at produktet anvendes som foreskrevet. Antallet af applikationer må ikke overskrides, idet dette kan medføre hudskader (se også afsnittet ADVARSLER OG FORHOLDSREGLER). En mild snurren eller brændende fornemmelse kan i visse tilfælde fornemmes i 10-15 minutter efter applicering Ved overeksponering kan midlertidige bivirkninger opstå. f eks. en stikkende fornemmelse. rødme. smerte eller blødning. Stop med brug indtil huden er fuldt restitueret. Der er ingen kendte bivirkninger for gravide og ammende. Alvorlige hændelser bør indberettes til producent eller relevant myndighed.


Opbevaring

Opbevares i den originale emballage. ved 2-25 °C, udenfor direkte sollys, og udenfor børns synsfelt og rækkevidde. Må ikke benyttes efter udløbsdatoen eller 6 måneder efter første brug. Hætten påsættes omhyggeligt efter brug. Afskaffes i affaldsbøtte til farligt affald.